Coaching

   

„Coaching to odblokowanie
potencjału człowieka w celu
maksymalizowania jego dokonań.
Nie polega na tym, by uczyć kogoś,
ale by pomóc mu się uczyć.”

Timothy Gallwey

.

.

.

Coaching służy przede wszystkim maksymalizowaniu efektów działań, rozwojowi potencjału, podnoszeniu jakości życia.
Jesteś pełnoprawnym partnerem w relacji coachingowej.
Coaching to moje wsparcie, ale Twoja życie i Twoja praca.

Samodzielnie będziesz wyznaczać swoje cele, podejmować decyzje i realizować zobowiązania.
Na moje wsparcie możesz liczyć w każdym momencie procesu.
Prawdopodobnie możesz zajść dalej, niż myślisz 🙂

Kiedy warto skorzystać z coachingu?

 • Kiedy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego.
 • Gdy nasza wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu.
 • Jeśli przejawiamy podejście lub zachowania, nie sprzyjające realizacji celów.
 • Kiedy nie zdajemy sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.
 • Jeśli brakuje jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje.
 • W sytuacji, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie.
 • Kiedy odczuwamy brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.
 • Gdy istnieje potrzeba lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.

Źródło http://icf.org.pl/pl151,kiedy-warto-skorzystac-z-coachingu.html

Co otrzymasz w procesie coachingu:

 • szerszy ogląd Twojej sytuacji,
 • lepszy wgląd w Twój rzeczywisty potencjał,
 • pomoc w dookreśleniu ważnego dla Ciebie celu długoterminowego i celów krótkoterminowych,
 • pomoc w odnalezieniu i przepracowaniu Twoich „hamulców’ – barier, przekonań,
 • narzędzia wspierające proces podejmowania samodzielnych świadomych decyzji,
 • pomoc w procesie planowania i w czasie realizacji planu,
 • wsparcie, życzliwość i uczciwość.

Coach:

 • pomaga dojść z tego miejsca, w którym ktoś jest, tam gdzie chce się znaleźć bez mówienia mu jak to robić,
 • towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów,
 • pomaga odnajdywać wewnętrzne zasoby potrzebne do ich realizacji,
 • wspiera w ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

Metody pracy coacha to aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz specyficzne narzędzia i zadania rozwojowe.

Filary etyki zawodowej coacha to zasada absolutnej poufności, działanie dla dobra klienta oraz partnerska relacja pomiędzy coachem a klientem.

W teorii przeciętny proces coachingowy obejmuje ok. 7 spotkań, ale bywa różnie – wszystko zależy od tematu coachingu i potrzeb klienta.
Zazwyczaj zaczynam pracę z klientami od cotygodniowych spotkań, po jakimś czasie okazuje się, że wystarczają sesje co dwa tygodnie, a nawet rzadziej.
Możemy pracować osobiście (w Kielcach i okolicach) lub przez skype’a.

Jeśli potrzebujesz coachingu – zapraszam – 605 687 666
Badania:

Według badania przeprowadzonego pod koniec 2008 r. przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

1. pewność siebie (80%)
2. związki (73%)
3. kompetencje komunikacyjne (72%)
4. kompetencje interpersonalne (71%)
5. wydajność w pracy (70%)
6. równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)
7. zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
8. rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
9. organizacja życia osobistego (61%)
10. zarządzanie firmą (61%)
11. zarządzanie czasem (57%)
12. efektywność zespołów (51%)
Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych
główne korzyści z coachingu dla osoby to:
1. poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
2. podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
3. pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
4. wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
5. rozwój samoświadomości (42%)
6. wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
7. lepsze rozumienie roli i celów (37%)
8. korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

                         

Komentowanie jest wyłączone