” Coaching jest sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju i działania.

Podnosi samoświadomość i pozwala dostrzegać dokonywane wybory.

Dzięki coachingowi ludzie znajdują własne rozwiązania, rozwijają umiejętności

oraz zmieniają nastawienie i zachowanie.

Celem coachingu jest zasypanie przepaści między potencjałem a działaniem.”

„Menedżer jako coach”.

Jenny Roggers, Karen Whittleworth, Andrew Gilbert.

Jak doskonale wiemy, droga do realizacji celów biznesowych (ale i życiowych) nie zawsze usłana jest różami. Czasem znajdujemy na niej wyboje, czasem całkiem pokaźne kłody, czasem potrzebne są nagłe zmiany i korekta kursu. Dlatego przed rozpoczęciem wyprawy warto się dobrze przygotować, a w trakcie mieć świadomość tego, co stanowi nasze zaplecze, jaki mamy potencjał, jakie doświadczenia, z kim idziemy, dokąd zmierzamy, kogo możemy spotkać i jakie są prognozy pogody.

W procesie coachingu otrzymujemy zestaw użytecznych narzędzi do obserwacji otoczenia i siebie samego, uczymy się jak zaplanować drogę​, zgodnie z własnymi potrzebami i priorytetami, a także jak zmierzyć się z trudami podróży, maksymalizując swój potencjał. Metoda wzmacnia klienta, ułatwia podejmowanie decyzji, a jednocześnie oddaje mu pełną odpowiedzialność za  własne działania. Lokuje się na styku miękkiej ludzkiej formy zarządzania i twardego zadaniowego podejścia do realizacji celów.

Toteż nic dziwnego, że coaching jest ceniony i wykorzystywany w biznesie, czy to w postaci tzw. coachingu formalnego,  czyli wynajmowania wykwalifikowanych coachów, czy nieformalnego wchodzącego w zakres obowiązków menedżerów.

COACHING FORMALNY

Decydując się na coaching formalny warto sprawdzić wcześniej kompetencje człowieka, którego zatrudniamy. Jednym z bardziej miarodajnych wskaźników kompetencji coacha jest akredytacja (na rynku polskim są dwie organizacje coachingowe wydające akredytacje, są to International Coach Federation oraz Izba Coachingu).

Coaching formalny zazwyczaj jest zamawiany jako wsparcie dla menedżerów lub kluczowych pracowników. Jest on również doskonałą metodą na pracę z zespołami – szczególnie wtedy,  kiedy w firmie planuje się przeprowadzenie zmian mających wspierać rozwój.

Metoda stosowana jest również, jako uzupełnienie szkoleń, które znacznie podnosi ich efektywność.

KIEDY WYBRAĆ COACHING, A KIEDY SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Podejmowanie decyzji – coaching czy szkolenie – należy niewątpliwie zacząć od analizy potrzeb i sytuacji firmy. W firmach, w których zespół nie był nigdy szkolony, gdzie brakuje podstawowej wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, zaczęłabym od uzupełnienia braków poprzez szkolenia.

Niemniej jednak należy pamiętać, że zmiany zainicjowane przez szkolenia,  w większości przypadków wygasają – w 2/3 firm ludzie wracają do starych nawyków. To naturalne, gdyż wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w organizacji (ale także w życiu) wymaga ogromnej konsekwencji, bardzo konkretnego planu i ciągłego monitorowania. Często zdarza się, że prezesi lub członkowie najwyższego zarządu, nie uczestniczą w szkoleniu pracowników, więc trudno im wspierać i nadzorować proces.

Rozwiązaniem sytuacji okazuje się uzupełnienie programu szkoleń o coaching. Badania wykazują, że programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia –  gdy w badanych firmach szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła aż o 88% (Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency.aut.Olivero, Gerald; Bane, K. Denise; Kopelman, Richard E. (1997)).

MENEDŻER COACHEM.

Kolejnym sposobem wykorzystania coachingu w firmach jest tzw. coaching nieformalny.

Są to rozmowy z pracownikami, które coraz częściej wchodzą w zakres obowiązków menedżera. Coachingi pracownicze, zaplanowane lub spontaniczne, pomagają nie tylko wspierać pracowników, rozwijać ich kompetencje i motywować, ale również tworzą atmosferę zaufania i współpracy. Dzięki coachingowemu podejściu menedżerów pracownicy wyzwalają swoją efektywność, powstają nieszablonowe rozwiązania, wzrasta innowacyjność firmy. Podstawowe umiejętności coachingowe (które warto nabyć) są też doskonałym wsparciem w codziennych obowiązkach kadry zarządzającej – ułatwiają wyznaczanie kierunków rozwoju firmy, ustalanie standardów pracy i kontrolowanie ich, a jednocześnie budują płaszczyznę do harmonijnego współdziałania z podwładnymi  i angażowania ludzi w proces współtworzenia sukcesów firmy.

Nic dziwnego, że coraz częściej w przedsiębiorstwach podejmuje się próby wprowadzania kultury coachigowej, niemniej jednak w związku z tym, że  jest to długotrwały i niezwykle trudny proces, na razie mówiłabym zaledwie o próbach, a nie dokonanych zmianach.

 ĆWICZENIE

Na koniec zaproponuję Państwu krótkie ćwiczenie, służące wzmocnieniu kompetencji menedżerskich i rozwijające samoświadomość:

  1.  Proszę wypisać sześć kompetencji, które są kluczowe dla pełnionej przez Państwa zawodowej roli.
  2. Proszę procentowo oszacować poziom swoich obecnych umiejętności w tych obszarach.
  3. Dalszy etap to wytypowanie​ obszaru, którego wzmocnienie przyniesie nam największe korzyści i ułożenie planu obejmującego kilka konkretnych działań służących rozwojowi tej kompetencji.
  4. Zadanie kolejne – zidentyfikowanie obszaru, w którym umieszczone są nasze największe naturalne predyspozycje (te, których czasem nawet nie zauważamy), a potem zaplanowanie konkretnych czynności zawodowych, w których będziemy mogli bardziej niż dotychczas je wykorzystywać!
  5. Ostatni element ćwiczenia – najważniejszy – wprowadzenie w czyn zaplanowanych działań.

Bo, jak wszyscy wiemy, bez połączenia zdobytej wiedzy z aktywnością, szkoda tracić czasu na szkolenia, czytanie książek czy artykułów.

Dorota Nawrotek