O firmie

  MISJA
Inspirowanie ludzi do tworzenia i współtworzenia idei, koncepcji i metod, pomagających skutecznie rozwijać własny potencjał i osiągać zamierzone efekty w synergii z otaczającym światem.
WARTOŚCI
Dobro i prawda – wartości bezwzględne i podstawowe.
Odpowiedzialność i pokora –  dające siłę i stymulujące rozwój.
Tworzenie i samorealizacja – prawo i przywilej każdego człowieka.
WIZJA
Pomagamy tworzyć piękny świat – pełen szacunku, tolerancji i zrealizowanych marzeń.  

 

 

 

 

 

 

Z firmą Obszar Rozwoju współpracuje grupa coachów, konsultantów, psychologów i trenerów.
Na potrzeby naszych klientów tworzymy autorskie programy, wspierające przedsiębiorstwa i instytucje w realizacji ich kluczowych celów.
Są to projekty modyfikowane na bieżąco w miarę zmieniających się realiów i postępujących zmian.

 

Szkolenia dla biznesu i edukacji:

 • profilaktyka stresu i odporność psychiczna
 • zarządzanie zespołem
 • przywództwo
 • motywacja
 • komunikacja interpersonalna
 • kreatywność i innowacyjność
 • procesy uczenia się
 • prezentacje i wystąpienia publiczne

Coachingi dla kadry zarządzającej i zespołów:

 • optymalizacja potencjału menedżerów
 • coaching wystąpień publicznych
 • kształtowanie odporności psychicznej
 • wzmacnianie efektywności i kreatywności zespołów

 Polecamy też : 

 • Badania testem odporności psychicznej według kwestionariusza MTQ48.
 •  Badania zintegrowanego modelu przywództwa testem ILM72

 

WYBRANI KLIENCI

Firmy i organizacje:
Arche Restauracje Sp.z o.o Grupa Azoty – Siarkopol S.A. ∞
Eiffage Polska Budownictwo Inester Sp. z o.o. La Baugette Sp. z o.o. Neoinvest sp. z o.o.  Studio Figura Anny Rodak
OptiBuy Sp. z o.o.
  Stowarzyszenie Bezpieczny Dom Stowarzyszenie Sabat Fiction
      Targi Kielce S.A. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach ∞ i wiele innych.

Placówki oświatowe:
Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach  liczne szkoły i przedszkola.