O firmie

obszarrozwoju1

.

.

WIZJA

Inspirować ludzi do realizowania swojego potencjału z szacunkiem i akceptacją dla siebie, ludzi i świata.

MISJA
Inspirowanie ludzi (indywidualnie i zespołów) do tworzenia i współtworzenia idei, koncepcji i metod, pomagających skutecznie rozwijać własny potencjał i osiągać zamierzone efekty w synergii z otaczającym światem.


WARTOŚCI
Dobro i prawda – wartości bezwzględne i podstawowe.
Odpowiedzialność – motor dający siłę i stymulujący rozwój.
Tworzenie i samorealizacja – prawo i przywilej każdego człowieka.

Na potrzeby naszych klientów  tworzymy autorskie programy wspierające przedsiębiorstwa i instytucje w realizacji ich kluczowych celów.
Są to projekty modyfikowane na bieżąco w miarę zmieniających się realiów i postępujących zmian.

Skuteczną i docenianą przez klientów metodą pracy jest coaching indywidualny i zespołowy.

Wybrani Klienci:

  • Firmy – Grupa Azoty – Siarkopol S.A., Inester Sp. z o.o., La Baugette Sp. z o.o., Neoinvest sp. z o.o., OptiBuy Sp. z o.o., Targi Kielce S.A.
  • Organizacje – Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Stowarzyszenie Bezpieczny Dom, Stowarzyszenie Sabat Fiction-Fest.
  • Placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.

Komentowanie jest wyłączone