Autorskie programy rozwojowe

„Umiejętność postępowania z ludźmi

jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa.

I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”

John D. Rockefeller

.

.

.

.

 

Firmom i instytucjom rekomendujemy autorski program stymulujący rozwój firmy, mający na celu podniesienie efektywności współpracujących ze sobą ludzi i zespołów.

Program jest opracowywany i prowadzony przy współpracy partnerów Obszaru Rozwoju – doświadczonych coachów, trenerów i psychologów.

Konkretne moduły szkoleniowe i koncepcję całego procesu opracowujemy zgodnie z potrzebami indywidualnego klienta. Program  modyfikujemy na bieżąco, zgodnie z potrzebami firmy i rytmem zachodzących zmian.

Niezwykle istotnym elementem, wspierającym wprowadzanie przez firmy udoskonaleń i innowacji,  jest efektywny przepływ komunikacji.

Stąd też wiele uwagi poświęcamy tematom związanym z usprawnieniem procesu komunikacji wewnątrz firmy, co przekłada się na :

– większą efektywność pracy;

– zaangażowanie pracowników;

– większą motywację do pracy;

– wyzwalanie kreatywności zespołu;

– zmniejszenie oporu wobec zmian;

– dobre stosunki międzyludzkie;

– porozumienie między kierownictwem a pracownikami;

– włączenie pracowników w proces budowania kultury organizacyjnej firmy;

– wzrost lojalności i przywiązania pracowników;

– wsparcie procesów budowania reputacji firmy.

 

/słuszność powyższych stwierdzeń potwierdzają liczne publikacje, m.in.: Ewa Cierniak-Szóstak, Andrzej Szóstak; „Problemy komunikacji wewnętrznej w firmie”; Personel 1997, nr 7/8, s. 30. , Badania International Association of Business Communicators (w grupie 300 firm)  patrz: F.P. Seitel, The practice of public relations; Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995, wydanie VI. 26 R. Ludlow, F. Panton: The essence of effective communication; Prentice Hall International, 1992;  Agnieszka Olsztyńska, „Warunki efektywnej komunikacji w firmie”; Personel nr 10 z 1999r. S. 32. /