Dla wykładowców akademickich

 

 

Zakres tematyczny szkoleń:

  • JAK WYRWAĆ SIĘ Z PUŁAPKI PRZECIĄŻENIA I STRESU ?
  • JAK BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ WYKŁADOWCÓW I STUDENTÓW?
  • JAK WZMACNIAĆ PEWNOŚĆ SIEBIE SWOJĄ I UCZNIÓW ?
  • METODY COACHINGOWE W PRACY ZE STUDENTAMI
  • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM 
  • KREATYWNE METODY PRACY Z GRUPĄ
  • MIĘDZY PASJĄ A SKUTECZNOŚCIĄ, CZYLI JAK UCZYĆ, INSPIROWAĆ, FASCYNOWAĆ  ?    
  • STYLIZACJA WIZUALNA W PRACY, CZYLI JAK ZBUDOWAĆ WŁASNĄ MARKĘ I OSOBISTY STYL.
  • PAMIĘĆ I KREATYWNOŚĆ – INSPIRUJĄCY WYMIAR METODYKI

W celu doprecyzowania szczegółów zapraszam do kontaktu. http://obszarrozwoju.pl/kontakt/