Nasze usługi doradcze obejmują kompleksowe wielomiesięczne wsparcie firmy, które w każdym przypadku zawiera

  • diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,
  • ocenę obecnej sytuacji firmy (poprzez badania, rozmowy z zarządem i pracownikami),
  • stworzenie planu pożądanych zmian
  • wsparcie na pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia.

Usługi realizują pary lub trzyosobowe zespoły doświadczonych doradców, mających doświadczenie w pracy z firmami w kraju i za granicą – m.in. we Francji i Chinach, a także doświadczenia praktyczne w prowadzeniu własnych firm i zespołów.

 

Nasze usługi zawierają:

 

  1. Doradztwo w obszarze wzmocnienia siły psychicznej i efektywności zespołów pracowniczych– umożliwiające podniesienie efektywności działań zespołów poprzez wzrost poziomu siły i odporności psychicznej pracujących w firmie menadżerów i pracowników.

 

  1. Doradztwo – Optymalizacja kultury organizacyjnej– kultura organizacyjna, wpływając na kształt przedsiębiorstwa i zachowanie jego personelu, wpływa na wartość podmiotu, wspiera realizację strategii oraz efektywność funkcjonowania firmy.

 

  1. Doradztwo w obszarze strategii rozwoju firmy– usługa obejmuje doradztwo w obszarze budowania strategii rozwoju firmy na 2-5 lat, wyznaczanie perspektyw i możliwości rozwoju, z uwzględnieniem kontekstu globalnego, trendów rynkowych, specyfiki lokalnej i posiadanego potencjału.

 

  1. Polecamy również ocenę kompetencji i badanie potencjału pracowników i menedżerów.