Edukacja

Szkolenia dla rad pedagogicznych i wykładowców akademickich

Niezapomniana szkoła to miejsce, skąd wynosi się nie tylko wiedzę,
ale i szacunek dla odmiennych poglądów oraz umiejętność współpracy.

Wszyscy pamiętamy swoich wyjątkowych nauczycieli – ludzi którzy potrafili w nas uwierzyć, osobowości, które nas inspirowały, dodawały skrzydeł, dzięki którym nauka stawała się przygodą.
Byli wzorem dla nas, ale także dla naszych rodziców, którzy darzyli ich prawdziwym szacunkiem.

A jak jest dziś?

Rodzice są coraz bardziej wymagającymi i roszczeniowymi klientami, dzieci przychodzą na lekcje znerwicowane, klasy są zbyt liczne, program przeładowany. Praca nauczyciela staje się coraz trudniejsza – wymaga ciągłego nadążania za przybywającym w ogromnym tempie zasobem fachowej wiedzy, za częstymi zmianami przepisów.

W tej sytuacji wyzwaniem dla każdego dyrektora jest zbudowanie zgranego zespołu, który aktywnie współpracując oraz podwyższając swoje kwalifikacje, sprosta wzrastającym wymaganiom rzeczywistości, stworzy niepowtarzalny klimat  placówki, pokaże że szkoła może być miejscem, gdzie z przyjemnością przychodzą uczniowie, nauczyciele i rodzice, gdzie mądrym wymaganiom towarzyszy poczucie bezpieczeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek.