Podstawy coachingu dla sceptyków.

W każdym miejscu, w którym uczę coachingu, uczestnicy po skończonych zajęciach mówią, że nie wiedzieli, że coaching jest taki sensowny i przydatny, że są bardzo pozytywnie zaskoczeni i na pewno będą stosować poznane metody i techniki.
Coaching można bowiem traktować jako proces prowadzenia klienta do celu i ( w nieco okrojonym wydaniu) jako kompetencję, dzięki której jesteśmy w stanie wspierać nas i nasze otoczenie w osiąganiu osobistych i zawodowych celów.
Nic dziwnego, że coachingu uczą się menedżerowie, edukatorzy,
a nawet terapeuci i psychologowie.
Przed nami dwa dni merytorycznych warsztatów, w czasie których opanujesz wybrane proste narzędzia i techniki coachingowe.
 
Uwaga!!!
Uczestnictwo grozi:
– większą skutecznością osobistą i zawodową,
– wzrostem kompetencji przywódczych,
– umiejętnością wspierania innych w ich dążeniach,
– widocznym wzrostem kompetencji komunikacyjnych,
– poprawą relacji z bliższym i dalszym otoczeniem,
– spotkaniem z ciekawymi otwartymi ludźmi,
– autorefleksją,
a nawet …
– fascynacją tematyką rozwojową.
 
W programie:
1.Coaching, jako metoda wspierania jednostek i zespołów:
– filozofia i wybrane definicje coachingu,
– coaching a inne formy wspierania ludzi i organizacji,
2. Postawa coachingowa u podłoża wspierającej relacji: ,
– narzędzia komunikacji,
– komunikacja coachingowa a charyzma,
– pytania skoncentrowane na rozwiązaniach,
3. Motywacja w przebiegu coachingowego procesu:
– wybrane teorie motywacji,
– kontrakt i odpowiedzialność w coachingu,
– podnoszenie się po niepowodzeniach,
– informacja zwrotna w coachingu i biznesie.
4. Coaching jako proces rozwoju i zmiany:
– techniki pracy z przekonaniami i oporem.
5. Narzędzia i techniki coachingowe:
– wybrane narzędzia coachingu kariery,
– człowiek w świecie wartości,
– koło kompetencji,
– plan samodoskonalenia.
Prowadząca

Dorota Nawrotek:

https://obszarrozwoju.pl/o-mnie/
Inwestycja 370 zł.
Zapisy: