Warsztaty i seminaria

D. Narotek - Kopia

 

 

 „Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu,
to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia
i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”
Henry Ford

 

 

Zakres tematyczny seminariów i warsztatów dla kadry menedżerskiej:

 • Przywództwo osobiste.
 • Budowanie zespołu.
 • Motywacja zespołu.
 • Coachingowy styl zarządzania.
 • Komunikacja interpersonalna i asertywność.
 • Budowanie marki.
 • Autoprezentacja w rozmowach biznesowych.
 • Wystąpienia publiczne
 • Kontakty z mediami.
 • Kreatywność i  pamięć – kompetencje przyszłości.
 • Długoterminowe radzenie sobie ze stresem i emocjami.
 • Budowanie odporności psychicznej.

 

Zakres tematyczny warsztatów dedykowanych zespołom pracowniczym: 
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Motywacja.
 • Asertywność.
 • Obsługa klienta.
 • Autoprezentacja w rozmowach biznesowych.
 • Wystąpienia publiczne i kontakty z mediami.
 • Długoterminowe radzenie sobie ze stresem i emocjami.
 • Odporność psychiczna.
 • Innowacyjność i kreatywność.
 • Kreatywność i  pamięć – kompetencje przyszłości.