Przykładowe tytuły warsztatów: 

 

  • Charyzma w przywództwie
  • Coachingowe techniki w zarządzaniu.
  • Coachingowe kompetencje w praktyce. 
  • Informacja zwrotna i rozmowa oceniająca.
  • Jasno, prosto i skutecznie – wystąpienia na forum dla liderów biznesu.
  • Jak budować uczący się zespół.