Badanie siły i odporności psychicznej testem MTQ48

 

 

Odporność psychiczna ma znaczący wpływ na osiągnięcie szczytowej wydajności,
co jest szczególnie istotne w biznesie i sporcie
(gdzie szybko można zaobserwować przełożenie poziomu odporności psychicznej na wyniki).

 

 

Odporność psychiczna to …

– „….podstawowa jakość cechująca umysły zwycięzców” (Jim Loehr – 1982)

„…cecha osobowości określająca, w znaczący sposób, jaką wydajność potrafią osiągnąć poszczególne osoby w obliczu stresu, presji i wyzwań … niezależnie od sytuacji”. (Clough & Strycharczyk 2011)

 

 

Odporność psychiczna przekłada się na:

 • większą efektywność i wydajność  osobistą  (o 25% lepsze wyniki działań)
 • sprzyjające sukcesom zachowania (zaangażowanie, wytrwałość, odpowiedzialność)
 • pozytywne nastawienie i poczucie „dobrostanu” (zmniejszenie tendencji do absencji, lepsze radzenie sobie z przeciwnościami, brak poczucia bycia wykorzystywanym lub doświadczanym przez los, lepszą jakość snu, mniej agresywnych zachowań)

 

 

Osoby odporne psychicznie:

 • radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniami lepiej od innych
 • posiadają wyższe aspiracje i motywację
 • mają większe szanse na zatrudnienie
 • cechują się większą mobilnością społeczną
 • mają wyższy współczynnik ukończenia studiów

 

 

Test odporności psychicznej 4C, według kwestionariusza MTQ48,
pozwala poznać nie tylko ogólny poziom odporności psychicznej,
ale także wartości jej poszczególnych parametrów takich  jak:

 • ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – wytrwałość
 • KONTROLA (Control) – poczucie sprawczości, skuteczności
 • WYZWANIE (Challenge) – dostrzeganie szans, nie zagrożeń
 • PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) – wiara w siebie

Koncepcja 4C łączy w sobie znane w psychologii pojęcie rezyliencji (sprężystości psychicznej) i twardości psychicznej (S. Kobasa) oraz efekty badań wielu psychologów, w tym prof. Petera Clough z Uniwersytetu w Hull (twórcy kwestionariusza psychometrycznego).

Ludzie potrzebują poziomu odporności psychicznej, dostosowanego do ich zadań i ich sytuacji.
Zarówno za wysoka, jak i za niska odporność psychiczna mogą sprawiać problemy.

Kwestionariusz  MTQ48 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.

Program umożliwia wygenerowanie:

 • indywidualnego profilu odporności psychicznej
 • profilu odporności grupy
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej

Badanie pomaga w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:

 • Gdzie leżą moje problemy?
 • Gdzie leży moja siła?
 • Co chcę rozwinąć/poprawić?
 • Jakie środki zaradcze najlepiej się sprawdzą?

Zastosowanie:

 • W procesie rekrutacji,
 • W planowaniu rozwoju zawodowego,
 • Jako profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego,
 • Do maksymalizacji efektywności zawodowej i osobistej,
 • W celu stworzenia strategii rozwoju i zarządzania zespołem.

 

Koszt przeprowadzenia indywidualnego pomiaru odporności psychicznej,
wraz z 1,5 godzinną konsultacją poświęconą omówieniu wyników  –  300 zł.

Zapraszam do kontaktu
Dorota Nawrotek – licencjonowany konsultant MTQ48