TRENERKA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH
KONSULTANTKA ILM 72, MTQ 48
AKREDYTOWANA COACH IZBY COACHINGU

Mam na swoim koncie
PONAD 6000 godzin WARSZTATÓW
i
PONAD 1000 GODZIN SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH

 

Moje specjalizacje ogniskują się
na zagadnieniach związanych z 
BUDOWANIEM ZAANGAŻOWANYCH ZESPOŁÓW
 • szkolę w obszarze przywództwa i kompetencji menedżerskich
 • badam przywództwo testem ILM 72
 • uczę skutecznego działania w sytuacji stresu i przeciążenia 
 • badam odporność psychiczną testem MTQ oraz MTQ48
 • szkolę z zarządzania zmianą oraz uczenia się ludzi i zespołów
 • uczę występować na forum konkretnie, z pewnością siebie i swobodą
 • szkolę z coachingu, jako metody zwiększającej zaangażowanie i uzupełniającej kompetencje przywódcze
 
WSPIERA MNIE WIELOLETNIE  PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE
 • Ponad 20 lat zarządzałam firmami  i zespołami funkcjonującymi  obszarach handlu, hotelarstwa i edukacji.
 • Coachingowy styl zarządzania stosowałam prowadząc własną firmę edukacyjną (13 lat, 1600 absolwentów).
 • Byłam dyrektorką i założycielką Oddziału Świętokrzyskiego Izby Coachingu (2013 – 17).
 • Od 10 lat prowadzę zajęcia na  wyższych uczelniach (uczę kompetencji menedżerskich, komunikacji w biznesie i wystąpień publicznych oraz coachingu)
 • Byłam Członkinią Zespołu Konsultacyjnego Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej.
 • Zainicjowałam powstanie i współtworzyłam  programy studiów podyplomowych:
– „Coaching biznesowy” przy UJK w Kielcach
– „Coaching rozwojowy i mentoring”  przy WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim
– „Przywództwo w biznesie” – przy Politechnice Świętokrzyskiej
 • Posiadam doświadczenie dziennikarskie (pracowałam, jako dziennikarka radiowa, prasowa i telewizyjna). 
LICENCJE I CERTYFIKATY
 • Licencja do przeprowadzania badań narzędziem Model Zintegrowanego Przywództwa ILM72 (2018)
 • Licencja do przeprowadzania badań odporności psychicznej narzędziem MTQ48 i MTQ (2017, 2021)
 • Akredytacja Izby Coachingu – 2014, 2019Trener Zarządzania Zmianą, Szkoła Zarządzania Zmianą, Warszawa, 2019
 • Zarządzanie energią życiową w stresie – jak pomóc sobie w sytuacjach stresowych. W oparciu o metodę 8xO Wojciecha Eichelbergera, Instytut Psycho – Immunologii, Ojrzanów 2015
 • Metodyka uczenia osób dojrzałych (50+), Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. , Kraków 2015
 • Team coaching w ujęciu systemowym, Izba Coachingu, Warszawa – 2013
 • Racjonalna Terapia Zachowania – warsztaty doskonalące, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków – 2013
 • Racjonalna Terapia Zachowania, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Kraków
 • Kurs technik pamięciowych „Akademii Ecce Homo” Lublin – 2008; egzamin trenerski -2009