Badanie siły i odporności psychicznej testem MTQ48 lub MTQ Plus

Odporność psychiczna to  „….podstawowa jakość cechująca umysły zwycięzców” (Jim Loehr – 1982)

 • Wielu ludzi nie wie, jak poradzić sobie ze zniechęceniem, zmęczeniem, czy brakiem energii do pracy… 
 • Wiele osób chce podnieść swoją wytrzymałość psychiczną.
 • Są też tacy, którzy marzą o tym, aby zbudować silny psychicznie zespół. 
  Wiedzą, że taki zespół pracuje bardzo efektywnie, że radzi sobie nawet w sytuacjach trudnych zmian i niepowodzeń. No i nie ma w nim ciągłego narzekania, obwiniania, pretensji. 


  Marzenia piękne, tylko … jak to zrobić i czy jest możliwe?

 • Możliwe, gdy wiemy od czego zacząć, jakie obszary kompetencyjne wzmocnić. 
 • Możliwe, gdy podejdziemy do tematu systemowo.
 • Możliwe, gdy zaczniemy od przyjrzeniu się sytuacji, od diagnozy odporności psychicznej.

   

Test odporności psychicznej  MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)
pozwala poznać nie tylko ogólny poziom odporności psychicznej,
ale także wartości jej poszczególnych parametrów takich  jak:

 • ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – wytrwałość
 • KONTROLA (Control) – poczucie sprawczości, skuteczności
 • WYZWANIE (Challenge) – dostrzeganie szans, nie zagrożeń, poziom odporności na problemy
 • PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) – wiara w siebie

Kwestionariusz  MTQ48 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.

Program umożliwia wygenerowanie:

 • indywidualnego profilu odporności psychicznej
 • profilu odporności zespołowej
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej

Badanie pomaga w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:

 • Gdzie leżą moje problemy?
 • Gdzie leży moja siła?
 • Co chcę rozwinąć/poprawić?
 • Jakie środki zaradcze najlepiej się sprawdzą?

W oparciu o opisane badanie można świadomie i skutecznie pracować nad odpornością psychiczną zarówno jednostek, jak i zespołów, wpływając na ich dobrostan i wzrost efektywności.

 

Zapraszam do kontaktu
Dorota Nawrotek – licencjonowana konsultantka MTQ48 i MTQ Plus