Odporność psychiczna to …

– „….podstawowa jakość cechująca umysły zwycięzców” (Jim Loehr – 1982)

„…cecha osobowości określająca, w znaczący sposób, jaką wydajność potrafią osiągnąć poszczególne osoby w obliczu stresu, presji i wyzwań … niezależnie od sytuacji”. (Clough & Strycharczyk 2011)

Odporność psychiczna ma znaczący wpływ na osiągnięcie szczytowej wydajności, co jest szczególnie istotne w biznesie i sporcie
(gdzie szybko można zaobserwować przełożenie poziomu odporności psychicznej na wyniki).

 

 Badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wykazują, że odporność psychiczna jest fundamentem sukcesu i odpowiada aż za: 

 • większą efektywność i wydajność  osobistą  (o 25% lepsze wyniki działań)
 • sprzyjające sukcesom zachowania (zaangażowanie, wytrwałość, odpowiedzialność)
 • pozytywne nastawienie i poczucie „dobrostanu” (zmniejszenie tendencji do absencji, lepsze radzenie sobie z przeciwnościami, brak poczucia bycia wykorzystywanym lub doświadczanym przez los, lepszą jakość snu, mniej agresywnych zachowań)

Osoby odporne psychicznie:

 • radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniami lepiej od innych
 • posiadają wyższe aspiracje i motywację
 • mają większe szanse na zatrudnienie
 • cechują się większą mobilnością społeczną
 • mają wyższy współczynnik ukończenia studiów

 

 

Test odporności psychicznej 4C, za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)

pozwala poznać nie tylko ogólny poziom odporności psychicznej,
ale także wartości jej poszczególnych parametrów takich  jak:

 • ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – wytrwałość
 • KONTROLA (Control) – poczucie sprawczości, skuteczności
 • WYZWANIE (Challenge) – dostrzeganie szans, nie zagrożeń
 • PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) – wiara w siebie

Koncepcja 4C łączy w sobie znane w psychologii pojęcie rezyliencji (sprężystości psychicznej) i twardości psychicznej (S. Kobasa) oraz efekty badań wielu psychologów, w tym prof. Petera Clough z Uniwersytetu w Hull (twórcy kwestionariusza psychometrycznego).

Ludzie potrzebują poziomu odporności psychicznej, dostosowanego do ich zadań i ich sytuacji.
Zarówno za wysoka, jak i za niska odporność psychiczna mogą sprawiać problemy.

Kwestionariusz  MTQ48 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.

Program umożliwia wygenerowanie:

 • indywidualnego profilu odporności psychicznej
 • profilu odporności grupy
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej

Badanie pomaga w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:

 • Gdzie leżą moje problemy?
 • Gdzie leży moja siła?
 • Co chcę rozwinąć/poprawić?
 • Jakie środki zaradcze najlepiej się sprawdzą?

W oparciu o opisane badanie można pracować nad odpornością psychiczną zarówno jednostek, jak i zespołów, wpływając na ich dobrostan i wzrost efektywności.

Zastosowanie:

 • W procesie rekrutacji,
 • W planowaniu rozwoju zawodowego,
 • Jako profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego,
 • Do maksymalizacji efektywności zawodowej i osobistej,
 • W celu stworzenia strategii rozwoju i zarządzania zespołem.

 

Koszt przeprowadzenia indywidualnego pomiaru odporności psychicznej,
wraz z 1,5 godzinną konsultacją poświęconą omówieniu wyników  –  300 zł.

Zapraszam do kontaktu
Dorota Nawrotek – licencjonowany konsultant MTQ48