Silne wysoko skuteczne zespoły
Nauczysz się, jak wzmacniać siłę psychiczną swoją i swojego zespołu. Dowiesz się co zrobić, żeby Twój zespół był odporny na nieprzewidziane zmiany i trudności, jak radzić sobie z emocjami, jak wzmacniać poczucie kompetencji i zaangażowanie swoje i ludzi, którymi zarządzasz.
Charyzma i wystąpienia publiczne
Zdiagnozujesz i rozwiniesz swój unikalny styl charyzmy.
Nauczysz się przygotowywać i wygłaszać skuteczne inspirujące prezentacje i wystąpienia, w tym expose szefa. Poznasz unikalne i skuteczne strategie zarządzania stresem.
Coaching w zarządzniu
Nauczysz się skuteczniej delegować, motywować i wzmacniać odpowiedzialność ludzi, z którymi pracujesz. Znacząco wzrosną Twoje kompetencje komunikacyjne, nauczysz się głębokiego słuchania i zadawania pytań, które inspirująi otwierają na nowe perspektywy.

Zbadaj swój styl przywództwa i odporność psychiczną.

Przeprowadzam i omawiam badania psychometryczne, pomagam wdrażać korzystne zmiany. Pracuję stacjonarnie i online.

Badanie Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM72

ILM 72 Integrated Leadership Measure to unikalne na skalę światową, wysokiej wiarygodności narzędzie integrujące ok. 50 kluczowych koncepcji przywództwa, stworzone przez naukowców pod kierunkiem dr. Petera Clough z Uniwersytetu w Hull i Douga Strycharczyka, Dyrektora firmy AQR
Testem badamy zarówno indywidualnych menedżerów, jak zespoły menedżerskie zarządzające organizacjami, a wyniki, które otrzymujemy pozwalają określić i zoptymalizować indywidualny i zespołowy styl przywództwa.

Coaching kompetencji menedżerskich

Cykl spotkań rozwijających kompetencje menedżera w samodzielnie określonych obszarach.
Klient coachingu poznaje i uczy się wykorzystywać mechanizmy, rzutujące na jego osobistą efektywność, a także relacje z współpracownikami i klientami.
Przykładowe tematy wybierane przez klientów coachingu :
- skuteczne zarządzanie
- wzmacnianie pewności siebie
- wystąpienia publiczne
- zarządzanie czasem
- radzenie sobie ze stresem i przeciążeniem

Badanie Odporności Psychicznej MTQ PLUS

Test odporności psychicznej MTQ (Mental Toughness Questionnaire) to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności, które pozwala poznać nie tylko ogólny poziom odporności psychicznej, ale także wartości jej poszczególnych parametrów takich jak: ZAANGAŻOWANIE (Commitment), KONTROLA (Control), WYZWANIE (Challenge), PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence).
Program umożliwia wygenerowanie: indywidualnego profilu odporności psychicznej, profilu odporności grupy oraz raportu postępów po upływie określonego czasu lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej.

Wybierz program "szyty na miarę" lub ofertę z katalogu.

Tworzę spersonalizowane programy rozwojowe. Wspieram Klientów we wdrażaniu zmian i utrwalaniu nabytych kompetencji. Pracuję stacjonarnie i online. Zapoznaj się z przykładowymi tytułami moich warsztatów.

Akademia menedżera przyszłości
Akademia menedżera przyszłości

- Kluczowe zasady motywowania pracowników
- Delegowanie, informacja zwrotna i rozmowa oceniająca
- Coachingowe narzędzia menedżera
- Budowanie efektywnego zespołu
- Zarzadzanie zmianą i konflikt w zespole

Inspiruj, porywaj, fascynuj - kompetencje wykładowców akademickich.
Inspiruj, porywaj, fascynuj - kompetencje wykładowców akademickich.

Cykl szkoleń obejmujących kluczowe zagadnienia z zakresu tworzenia porywających wystąpień oraz pracy z pamięcią i nowoczesnych technik uczenia.

Wypalenie zawodowe i odporność psychiczna dla liderów
Wypalenie zawodowe i odporność psychiczna dla liderów

Spotkania uczą, jak radzić sobie ze stresem, jak unikać wypalenia, jak zarządzać czasem i kształtować zdrową asertywną postawę. Jak budować siłę i odporność na trudne obciążające sytuacje.

Instrukcja obsługi BŁĘDU
Instrukcja obsługi BŁĘDU

Warsztaty uczą, jak radzić sobie z porażkami, jak wyciągać z nich konstruktywne wnioski bez niepotrzebnego obwiniania się i unikania odpowiedzialności.
Uczestnicy pracują na kanwie pracy z błędem. Wzmacniają kompetencje w obszarze podejmowania decyzji i budowania pewności siebie.

6000 godzin warsztatów , ponad 1000 godzin coachingów i wielu zadowolonych klientów:

Arche Restauracje Sp. z o.o.  -> Galess Sp. z o.o. ->  Grupa Azoty – Siarkopol S.A. -> Eiffage Polska Budownictwo -> Intester Sp. z o.o. ->  La Baugette Sp. z o.o. ->  Neoinvest sp. z o.o. ->  Europejska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. -> IBD Business School ->  OptiBuy Sp. z o.o. ->  PCO S.A. ->  Unilink ->  Targi Kielce S.A. ->  Kielecki Park Technologiczny ->  Archiwum Państwowe w Kielcach -> Forum Dialogu ->  WWF Polska ->  Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach ->  Stowarzyszenie Forum Pracodawców ->  Stowarzyszenie Bezpieczny Dom ->  Stowarzyszenie Sabat Fiction-Fest -> Anna Szywała FSD ->Akademia dla Biznesu liczne uczelnie i szkoły, w tym: Politechnika Świętokrzyska ->  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ->  Akademia Sztuk Pięknych Łódź (dzięki Akademia dla Biznesu) -> Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach ->   Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie i inni. PONIŻEJ WYBRANE REFERENCJE

Politechnika Świętokrzyska    CKU

Dotyczy szkoleń: „Inspiruj, porywaj, fascynuj – czyli wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich”, „Coachingowe kompetencje nauczyciela akademickiego”, „Siła i odporność psychiczna nauczyciela akademickiego”, „Niezbędnik menedżera administracji - komunikacja lidera”, „Coachingowe kompetencje pracownika administracji”, „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracownika administracji”.
"Warsztaty miały nie tylko wysoką wartość merytoryczną, ale i angażowały uczestników do wspólnych ćwiczeń i analizy bieżącej sytuacji. Zajęcia bardzo dobrze przyjęte przez pracowników, którzy podkreślali profesjonalizm prowadzącej, miłą atmosferę pracy oraz ciekawe ćwiczenia wprowadzające do zagadnień merytorycznych".

Politechnika Świętokrzyska CKU
Magdalena Fularska-Pacholczak właścicielka FANFAR PR

” Szkoleń nigdy dość – pomyślałam widząc ogłoszenie o warsztatach z wystąpień publicznych organizowanych przez Dorotę.
I jeżeli, tak jak ja, macie obawy przed nagrywaniem swoich wystąpień na kamerę, to na tych spotkaniach możecie o tym lęku zapomnieć.
Dużym plusem naszych spotkań była kameralna grupa, koncentracja głównie na ćwiczeniach, ambitne prace domowe i fakt, że spotkań było kilka.
Nad swoimi wystąpieniami pracowałyśmy więc praktycznie cały miesiąc, a nie jeden dzień czy weekend.
Uczestniczyłam już w kilku warsztatach z wystąpień publicznych, ale były to pierwsze, po których czuję, że wiedzę i porady prowadzącej wykorzystuję w praktyce”.

Magdalena Fularska-Pacholczak właścicielka FANFAR PR
PCO S.A.

"W ramach projektu przeprowadzone zostało trzydniowe szkolenie (12 godzin stacjonarnych w siedzibie firmy + 4 godziny w formule online) dla 20 osób z kadry kierowniczej.
Program szkolenia został dostosowany do wskazanych przez nas oczekiwań, „uszyty na miarę” i został przeprowadzony w sposób profesjonalny.
Materiały szkoleniowe zostały przygotowane w sposób przejrzysty, konkretny i spójny z założonym zakresem szkolenia.
Z ankiet zebranych od Uczestników po przeprowadzeniu sesji wynika, że współpraca z Panią Dorotą Nawrotek przebiegała bardzo sprawnie oraz przyczyniła się do nowego spojrzenia i podejścia w sprawach zarządzania personelem."

PCO S.A.

Masz jakieś pytania?

Napisz do mnie, umówimy się na bezpłatną konsultację.