„Przywództwo to … wywieranie wpływu, inspirowanie
i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji,
a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej,
jak i w krótszej perspektywie”.
D.Strycharczyk i P. Clough

Test stylu przywództwa ILM 72  powstał na zamówienie Instytutu Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM). Jest on efektem badań AQR International wraz z zespołem psychologów pod kierunkiem prof. Peter J. Clough z Uniwersytetu Manchester Metropolitan.

ILM72 pozwala

 • ludziom – zrozumieć przeważający lub przyjęty styl przywództwa,
 • organizacjom – przygotować mapę preferowanego stylu przywództwa

dzięki czemu:

 • można zidentyfikować indywidualne potrzeby rozwojowe
 • wyjaśnić kulturę i zachowanie organizacyjne
 • zidentyfikować potrzeby organizacji oraz rozwinąć wydajniejszą kulturę przywódczą

Dobre przywództwo jest w stanie w krótkim czasie zwiększyć wydajność zespołu o 20% – 30% bez ponoszenia większych kosztów.

KWESTIONARIUSZ   ILM72 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.

Program badań umożliwia wygenerowanie:

 • indywidualnego profilu badanej osoby,
 • profilu stylu przywództwa badanej grupy,
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej.

Badanie połączone jest z  75 minutową sesją feedbackową. 

Badania pomagają też w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:

 • Gdzie leży moja siła?
 • Gdzie mogą kryć się  moje problemy?
 • Rozwój jakich kompetencji jest rekomendowany w moim przypadku?

  Jest to szczególnie ważne w czasach gdy liderzy nieustannie się kształcą i potrzebują konkretnych rekomendacji, by nabywać kompetencje, które jak najszybciej przełożą się na efekty.

Zapraszam do kontaktu
Dorota Nawrotek – licencjonowany konsultant ILM 72