Badanie zintegrowanego modelu przywództwa testem ILM72

„Przywództwo to … wywieranie wpływu, inspirowanie
i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji,
a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej,
jak i w krótszej perspektywie”.
Strycharczyk i P. Clough

 

 

 

 

Badanie stylu przywództwa Testem ILM 72 wspiera strategiczny rozwój organizacji. Powstało na zapotrzebowanie Instytutu Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM), jest efektem badań AQR International wraz z zespołem psychologów pod kierunkiem prof. Peter J. Clough z Uniwersytetu Manchester Metropolitan.
Narzędzie psychometryczne ILM72, bada indywidualny i zespołowy styl przywództwa w organizacji, oraz pomaga w zdefiniowaniu stylu przywództwa, które może być bardziej skuteczne w konkretnej sytuacji.
Badanie umożliwia wyznaczenie optymalnych parametrów  przywództwa oraz zaplanowanie działań koniecznych do dokonania zmiany.

ILM72 pozwala

 • ludziom – zrozumieć przeważający lub przyjęty styl przywództwa,
 • organizacjom – przygotować mapę preferowanego stylu przywództwa

 

dzięki czemu:

 • można zidentyfikować indywidualne potrzeby rozwojowe
 • wyjaśnić kulturę i zachowanie organizacyjne
 • zidentyfikować potrzeby organizacji oraz rozwinąć wydajniejszą kulturę przywódczą

Dobry manager wykorzysta zasoby osiągając zbilansowane i akceptowalne rozwiązanie.

Dobry przywódca zrobi znacznie więcej. Oczekiwania będą większe, wiara w to, że zespół zdoła osiągnąć cel będzie większa, w związku z czym zaangażowanie będzie większe – co za tym idzie, osiągnięty rezultat będzie ponadprzeciętny.

Dobre przywództwo jest w stanie w krótkim czasie zwiększyć wydajność zespołu o 20% – 30% bez ponoszenia większych kosztów.

 

KWESTIONARIUSZ   ILM72 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.

Program badań umożliwia wygenerowanie:

 • indywidualnego profilu badanej osoby,
 • profilu stylu przywództwa badanej grupy,
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej.

Badanie połączone jest z  1, 5 godzinną sesją feedbackową. 

Badania pomagają też w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:

 • Gdzie leży moja siła?
 • Gdzie leżą moje problemy?
 • Jaki obszar chcę zoptymalizować?

Jakie środki zaradcze najlepiej się sprawdzą?

 

Koszt przeprowadzenia indywidualnego pomiaru stylu przywództwa,
wraz z 1,5 godzinną konsultacją poświęconą omówieniu wyników  –  300 zł.

Zapraszam do kontaktu
Dorota Nawrotek – licencjonowany konsultant ILM 72