„Przywództwo to … wywieranie wpływu, inspirowanie
i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji,
a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej,
jak i w krótszej perspektywie”.
D.Strycharczyk i P. Clough
 

 

ILM 72 – INTEGRATED LEADERSHIP MEASURE – pierwszy na świecie psychometryczny test do pomiaru przywództwa.
Powstał, jako efekt badań zespołu psychologów pod kierunkiem prof. Petera J. Clough z Uniwersytetu Manchester Metropolitan współpracujących z AQR International.
BADANIE POMAGA:
 •  menedżerom – zbadać swój styl przewodzenia i poznać swoje mocne, i słabsze strony, które determinują efektywność pracy z zespołami, a potem bardzo precyzyjnie zaplanować działania, które poprawią skuteczność zarządzania.
 •  organizacjom – przygotować mapę stylu przywództwa w organizacji i zaplanować jego optymalizację.
dzięki czemu:
 • można zidentyfikować indywidualne potrzeby rozwojowe
 • wyjaśnić kulturę i zachowanie organizacyjne
 • zidentyfikować potrzeby organizacji oraz rozwinąć wydajniejszą kulturę przywódczą
 
Dobre przywództwo jest w stanie w krótkim czasie zwiększyć wydajność zespołu o 20% – 30% bez ponoszenia większych kosztów.
 
KWESTIONARIUSZ   ILM72 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.
Program badań umożliwia wygenerowanie:
 • indywidualnego profilu badanej osoby,
 • profilu stylu przywództwa badanej grupy,
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej.
Badanie połączone jest z  75 minutową sesją feedbackową. 
Badania pomagają też w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:
 • Gdzie leży moja siła?
 • Gdzie mogą kryć się  moje problemy?
 • Rozwój jakich kompetencji jest rekomendowany w moim przypadku?
  Jest to szczególnie ważne w czasach gdy liderzy nieustannie się kształcą i potrzebują konkretnych rekomendacji, by nabywać kompetencje, które jak najszybciej przełożą się na efekty.
Zapraszam do kontaktu
Dorota Nawrotek – licencjonowany konsultant ILM 72