Odporność psychiczna to …

– „….podstawowa jakość cechująca umysły zwycięzców” (Jim Loehr – 1982)

Test odporności psychicznej  MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)
pozwala poznać nie tylko ogólny poziom odporności psychicznej,
ale także wartości jej poszczególnych parametrów takich  jak:

 • ZAANGAŻOWANIE (Commitment) – wytrwałość
 • KONTROLA (Control) – poczucie sprawczości, skuteczności
 • WYZWANIE (Challenge) – dostrzeganie szans, nie zagrożeń
 • PEWNOŚĆ SIEBIE (Confidence) – wiara w siebie

Kwestionariusz  MTQ48 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.

Program umożliwia wygenerowanie:

 • indywidualnego profilu odporności psychicznej
 • profilu odporności grupy
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej

Badanie pomaga w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:

 • Gdzie leżą moje problemy?
 • Gdzie leży moja siła?
 • Co chcę rozwinąć/poprawić?
 • Jakie środki zaradcze najlepiej się sprawdzą?

W oparciu o opisane badanie można pracować nad odpornością psychiczną zarówno jednostek, jak i zespołów, wpływając na ich dobrostan i wzrost efektywności.

Zapraszam do kontaktu
Dorota Nawrotek – licencjonowana konsultantka MTQ48