Coaching kadry akademickiej

Coaching kadry akademickiej ma na celu wsparcie  naukowców i innych pracowników akademickich w ich rozwoju zawodowym oraz osobistym. 

Możliwe cele coachingu dla kadry akademickiej:

 1. Rozwój umiejętności pedagogicznych. Pomoc w doskonaleniu technik nauczania, prowadzenia wykładów, przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz oceniania studentów.

 2. Rozwój badań naukowych:.Wsparcie w formułowaniu celów badawczych, planowaniu badań, pisaniu publikacji naukowych oraz zdobywaniu funduszy na projekty badawcze.

 3. Balans między pracą akademicką a życiem prywatnym. Pomoc w zarządzaniu czasem, ustalaniu priorytetów oraz osiąganiu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

 4. Rozwój kariery. Wsparcie w określaniu celów zawodowych, planowaniu ścieżki kariery oraz realizowaniu działań mających na celu awans w karierze akademickiej.

 5. Umiejętności przywódcze. Rozwój umiejętności przywódczych, takich jak motywowanie zespołu, budowanie relacji, rozwiązywanie konfliktów oraz delegowanie obowiązków.

Efekty coachingu dla kadry akademickiej:

 1. Poprawa jakości nauczania.  Doskonalenie umiejętności pedagogicznych prowadzi do bardziej efektywnego i angażującego nauczania, co przekłada się na lepsze rezultaty studentów.

 2. Zwiększenie produktywności naukowej. Wsparcie w planowaniu badań oraz pisaniu publikacji naukowych prowadzi do zwiększenia ilości i jakości prac naukowych.

 3. Lepsze zarządzanie czasem. Poprawa umiejętności organizacji pracy pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie czasu oraz lepszą równowagę między pracą a życiem osobistym.

 4. Wzrost satysfakcji z pracy.  Dostarczenie wsparcia w rozwoju kariery oraz osiąganiu celów zawodowych może prowadzić do większej satysfakcji z pracy i większego zaangażowania w wykonywane obowiązki.

PROCES COACHINGU:

 1. Proces zaczyna kontrakt coachingowy, powstaly w wyniku badania potrzeb Klienta. 
 2. Kolejny etap to ustalenie celów coachingowych i ich mierników.
 3. Po nich następuje seria spotkań z Klientem. 
  Statystycznie proces coachingowy obejmuje ok. 5 – 9  spotkań, w odstępach ok. 2 – 4 tygodni.
  Czas trwania jednej sesji 60-90 minut. Usługa obejmuje możliwość krótkich konsultacji między sesjami. 
 4. Każdy proces kończy się weryfikacją efektów i stworzeniem dalszego planu rozwojowego. 

Umów się na  krótkie  gratisowe spotkanie, w czasie którego porozmawiamy o tym, czy coaching jest najlepszą dla Ciebie formą wsparcia. 

Zadzwoń – 605 687 666
lub wyślij maila na adres [email protected]

CENNIK 

1 sesja – 340 zł 

Pakiet 4 sesji – 1280 zł 

Pakiet 7 sesji – 2100 zł 

Prowadzi – Dorota Nawrotek, akredytowana coach IC (od 2013 roku przeprowadziła ponad 1000 godzin coachingów), nauczycielka akademicka z 11.letnim stażem, konsultantka w badania przywództwa (ILM72) i odporności psychicznej (MTQ), trenerka kompetencji menedżerskich, certyfikowana trenerka zarządzania zmianą, menedżerka i przedsiębiorczyni.   Współautorka programów studiów podyplomowych w zakresie coachingu i przywództwa.