Coaching menedżerski

„Coaching to odblokowanie 
potencjału człowieka w celu 
maksymalizowania jego dokonań. 
Nie polega na tym, by uczyć kogoś, 
ale by pomóc mu się uczyć.”

Timothy Gallwey

Coaching menedżerski to cykl spotkań  rozwijających  kompetencje menedżera w samodzielnie określonych obszarach.

Klient coachingu poznaje i uczy się wykorzystywać mechanizmy, rzutujące na jego osobistą efektywność, a także relacje z współpracownikami i klientami.

Przykładowe tematy coachingu menedżerskiego: 

  • przywództwo
  • planowanie strategiczne
  • budowanie zespołu
  • kompetencje komunikacjne
  • wystąpienia publiczne 
  • równowaga życiowa
  • stres i odporność psychiczna. 

Statystycznie proces coachingowy obejmuje ok. 5 – 9  spotkań, w odstępach ok. 2 – 4 tygodni.
Czas trwania jednej sesji 60-90 minut.

Badania: 
Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych…
 główne korzyści z coachingu dla osoby to:
1. poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
2. podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
3. pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
4. wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
5. rozwój samoświadomości (42%)
6. wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
7. lepsze rozumienie roli i celów (37%)
8. korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)
Zwrot z inwestycji w coaching:
1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.
86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniejzwrot z inwestycji, prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.(źródło: badanie Pricewaterhouse Coopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, 2009)
źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009

 

Umów się na  krótkie  gratisowe spotkanie, w czasie którego porozmawiamy o tym, czy coaching jest najlepszą dla Ciebie formą wsparcia. 

Zadzwoń – 605 687 666
lub wyślij maila na adres [email protected]