„Coaching to odblokowanie 
potencjału człowieka w celu 
maksymalizowania jego dokonań. 
Nie polega na tym, by uczyć kogoś, 
ale by pomóc mu się uczyć.”

Timothy Gallwey

 

 

 

Coaching menedżerski to cykl spotkań wzmacniających efektywność menedżera i rozwijających jego kompetencje w samodzielnie określonych obszarach.
Zakres tematyczny coachingu menedżerskiego obejmuje najczęściej zagadnienia związane z:

  • przywództwem
  • planowaniem strategicznym
  • budowaniem zespołu
  • kompetencjami komunikacjnymi
  • wystąpieniami publicznymi 
  • równowagą życiową 
  • a także stresem i odpornością psychiczną. 

Podstawą pracy coachingowej jest współpraca oraz partnerska relacja między coachem i klientem.
Wspólna praca na rzecz celów klienta w czasie procesu coachingowego, ukazuje zwykle nowe możliwości, pozwala dotrzeć klientowi do źródła swojej siły, odnaleźć obszary do rozwoju, rozwinąć kreatywność i talenty przywódcze.
Klient coachingu poznaje i uczy się wykorzystywać mechanizmy, rzutujące na jego osobistą efektywność, a także relacje z współpracownikami i klientami.

Statystycznie proces coachingowy obejmuje ok. 5 – 9  spotkań, w odstępach ok. 2 – 4 tygodni.
Czas trwania jednej sesji 60-90 minut.

Warto podkreślić, że potwierdzeniem wiedzy i kompetencji coacha jest akredytacja Izby Coachingu albo ICF.

Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych…
 główne korzyści z coachingu dla osoby to:

1. poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
2. podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
3. pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
4. wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
5. rozwój samoświadomości (42%)
6. wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
7. lepsze rozumienie roli i celów (37%)
8. korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Zwrot z inwestycji w coaching:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.
86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniejzwrot z inwestycji, prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.(źródło: badanie Pricewaterhouse Coopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, 2009)
źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009

Czytaj więcej:  Określ cel!,   Menedżer coachem.

🙂 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE! 🙂 

605 687 666