Komunikacja i charyzma lidera

Kompetencje komunikacyjne liderów przekładają się na:

 • większe zaufanie klientów,
 • wzrost zaangażowania pracowników,
 • większą skuteczność działania,
 • lepszy wizerunek organizacji.

 

Ci, którzy pracują pod okiem charyzmatycznych liderów, osiągają lepsze wyniki, mają poczucie większego znaczenia swojej pracy i bardziej ufają liderowi, niż osoby pracujące z efektywnymi, lecz pozbawionymi charyzmy przywódcami.”

Oliwia Fox-Cabane

 

MOODUŁY TEMATYCZNE DO WYBORU: 

 • Podstawy komunikacji interpersonalnej.
 • Budowanie i komunikowanie inspirującej wizji i strategii.
 • Autorytet i zaufanie w przywództwie.
 • Charyzma lidera – style charyzmy przywódczej .
 • Strategia komunikacyjna a styl komunikacji.
 • Słuchanie i zadawanie mocnych pytań.
 • Skuteczne spotkania biznesowe – jak je przygotować i przeprowadzić.
 • Profesjonalne wystąpienia na forum w pracy menedżera i radzenie sobie ze stresem związanym z ekspozycją społeczną.