Warsztaty dla liderów edukacji

  • Czym jest edukacyjne przywództwo?
  • Jak mogą budować autorytet edukatora?
  • Jak zmotywować uczniów i studentów do nauki?  
  • Jak mogę rozwijać kompetencje przywódcze, czerpiąc ze swoich naturalnych predyspozycji? 

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź, uczestnicząc w warsztatach dla edukatorów XXI wieku. 

Przykładowe zagadnienia: 

  1. Inspiruj, porywaj, fascynuj – przywództwo i charyzma w edukacji. 
  2. Autoprezentacja i inne metody kształtowania wizerunku w kontekście pracy na uczelni i wystąpień na konferencjach.
  3. Techniki mistrzów retoryki – wystąpienia na forum w edukacji – konstrukcja dobrego przekazu, wiarygodność i rzetelność, siła perswazji, storytelling. 
  4. Pamięć i kreatywność – techniki i metody uczenia i ich zastosowanie w edukacji. 
  5. Coachingowe metody pracy wykładowcy i nauczyciela.
  6. Odporność psychiczna i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.  
 
W celu stworzenia dostosowanego do Państwa potrzeb  szkolenia , zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.