Zespoły, które potrafią się uczyć:

 • nadążają za wyzwaniami XXI wieku,
 • szybko adaptują się w świecie pełnym nagłych zmian,
 • dzielą się wiedzą,
 • są bardziej zaangażowane i kreatywne.

 

Ludzie i firmy, które nie potrafią się uczyć, przegrają w procesie wielu niespodziewanych zmian,

jakie przynosi nam współczesna rzeczywistość. Toteż aktywne uczenie się i strategie uczenia się

stoją na czele najważniejszych kompetencji współczesnego świata.”

wg. : Raportu Światowego Forum Ekonomicznego – 2020

 

Przykładowe zagadnienia, które są omawiane w czasie warsztatów inicjujących wprowadzenie kultury uczenia się: 

 • Jak funkcjonuje uczący się zespół?
 • Social/collaborative learning
 • Jak stworzyć warunki do uczenia się zespołowego?
 • Techniki i metody uczenia się oraz ich zastosowanie w pracy menedżera
 • Radzenie sobie z niepowodzeniami. 
 • Dzielenie się wiedzą w organizacji – elementy warsztatu trenerskiego. 
 • Menedżer jako trener i coach.