Coaching menedżerski

„Nie zastanawiaj się nad problemem, myśl o rozwiązaniu.”

Terry Goodkind

 

 

 

 

 

Coaching menedżerski to cykl spotkań wspierających efektywność menedżera – pomaga odkrywać nowe możliwości, wyznaczać kierunki rozwoju zawodowego, formułować i realizować cele biznesowe.

Partnerska relacja między coachem i klientem pozwala odkrywać i wzmacniać mocne strony menedżera, ale także odnajdować obszary do rozwoju, poszerzać horyzonty, pobudzać kreatywność, rozumieć mechanizmy psychologiczne, rzutujące na stosunki międzyludzkie i osobistą efektywność.

Zakres tematyczny coachingu menedżerskiego obejmuje m.in. zagadnienia związane z:

  • zarządzaniem i przywództwem
  • planowaniem strategicznym
  • budowaniem zespołu
  • komunikacją
  • równowagą życiową
  • a także wypaleniem zawodowym i odpornością psychiczną. 

Przeciętny proces coachingowy obejmuje ok. 7 spotkań, w odstępach ok. 2 – 4 tygodni.
Czas trwania jednej sesji 60-90 minut.

Warto podkreślić, że dobry, skuteczny coaching jest prowadzony według uznanych standardów.
Dobry coach świadczący taką usługę posiada zweryfikowane kompetencje czyli posiada akredytację.

 

Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych…
 główne korzyści z coachingu dla osoby to:

1. poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
2. podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
3. pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
4. wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
5. rozwój samoświadomości (42%)
6. wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
7. lepsze rozumienie roli i celów (37%)
8. korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Zwrot z inwestycji w coaching:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.
86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniejzwrot z inwestycji, prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.(źródło: badanie Pricewaterhouse Coopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, 2009)
źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009

Czytaj więcej:  Określ cel!,   Menedżer coachem.

🙂 UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE! 🙂 

605 687 666

Komentowanie jest wyłączone