dn@obszarrozwoju.pl

dorota.b.nawrotek@gmail.com

tel. kom.: +48 605 687 666
fax: +48 41 361 50 17

Obszar Rozwoju Dorota Nawrotek
25 – 106 Kielce,
ul. Czachowskiego 78

NIP 657 127 28 35

 

Nr rachunku bankowego :
mBank S.A. nr 80 1140 2017 0000 4102 0473 6254